Selecteer een pagina

WZH Hoge Veld

Het ontmoetingscentrum voor bewoners uitde wijk Wateringse Veld. Er is veel aandachtom actief en zelfstandig te blijven, ook is eraandacht voor kunst. Gezellig samen komen,er is altijd wel wat te doen. Laagdrempelig enmet een open sfeer. Daarnaast is er aandachtvoor...

Cardia Woonzorgcentrum Tabitha

Een plek in Waldeck, naast het winkelcentrumen in het woonzorgcentrum Tabitha. HetGrand Café is net gerenoveerd en heeft eengezellige en open sfeer. Allerlei activiteitenworden georganiseerd zoals hersenfitspelletjes en creatieve middagen. Allles onderhet genot...

Respect Woonzorgcentrum Het Uiterjoon

Het Uiterjoon in Scheveningen biedt verschillende woonvoorzieningen. In de zorgservicewoningen (inleunwoningen) en de aanleunwoningen naast Het Uiterjoon woont u zelfstandig in een beschermde omgeving.  De woongroepen zijn er voor mensen met...

Stichting Zorggroep Oldael Woonzorgcentrum Oldeslo

Oldeslo in Scheveningen biedt verschillende mogelijkheden om zelfstandig te kunnen wonen, met of zonder zorg, zowel op particuliere basis als op indicatie. Het woonzorgcentrum heeft ook een gesloten afdeling voor cliënten met ernstige geheugenproblematiek....

Cardia Woonzorgcentrum Landscheiding

Bij locatie Landscheiding in Mariahoeve kunt u wonen wanneer u niet langer zelfstandig thuis kunt wonen en een chronische lichamelijke aandoening of dementie heeft.U vindt bij onze locatie veilige en kleinschalige woonvormen met passende zorg. U kunt voor het wonen in...