Wanneer één van uw (schoon)ouders geheugenklachten krijgt dan roept dit vele vragen op:

  • Hoe snel gaat de achteruitgang?
  • Hoelang kan mijn vader of moeder thuis blijven wonen?
  • Bij wie moeten we zijn voor hulp?

Dementie staat op nummer één van de belangrijkste volksziektes in Nederland. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: één op de drie. De zorg rondom dementie is een complexe wereld.

Het bijgaand stappenplan wijst u daarom de weg en zorgt dat u de juiste zorg voor uw ouder kunt regelen.

In 7 stappen krijgt u inzicht in het ziektebeeld en overzicht van de te nemen stappen voor de noodzakelijke hulp en ondersteuning. In het stappenplan is tevens opgenomen:

  • De wet- en regelgeving rondom dementie,
  • Juridische zaken (volmachten, wilsbekwaamheid, mentorschap e.d.)
  • Alle contactgegevens van de organisaties in het Haagse Hout die ondersteuning bieden.

Downloadt het stappenplan* hier:

*Wanneer u het stappenplan downloadt, vragen we u om uw naam en e-mailadres. U ontvangt het stappenplan dan in uw mailbox. We gebruiken uw mailadres ook om u af en toe andere relevantie informatie te sturen. Wilt u dat niet, dan kunt u zich daar altijd weer voor afmelden. Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen rondom de privacy; uw gegevens zijn veilig bij ons.