Psychische zorg

Cultuursensitieve psychiatrie

Veel mensen met een migratie-achtergrond die psychische problemen hebben, zijn gebaat bij interculturele benadering van hun problemen.

Psychische zorg voor volwassen

Als u psychische problemen of klachten ondervindt, kun u terecht bij uw huisarts. U krijgt dan hulp, advies en ondersteuning van de arts zelf en/of via een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH).