Psychische zorg

Psychische zorg richt zich op het behandelen en voorkomen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Een ander woord hiervoor is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met psychische problemen of klachten kunt u terecht bij uw huisarts.

Als u naar uw huisarts gaat krijgt u hulp, advies en ondersteuning van de arts zelf en/of via een Praktijk Ondersteuner Huisarts met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Als de POH-GGZ niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg kan leveren kan u worden doorverwezen naar basis-ggz of gespecialiseerde ggz. 

Om als volwassene gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ, is een verwijzing nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en medische specialisten mogen verwijzen. 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin, de huisarts, een gecertificeerde instelling of een medisch specialist zoals een kinderarts. Jeugdzorg wordt vergoed door de gemeente.

 

    Aantal per pagina: