Voorlezen en vertellen

Als een kind zelf nog niet kan lezen, is voorlezen belangrijk. Een kind dat vanaf een jonge leeftijd vaak wordt voorgelezen, ontwikkelt zijn of haar taalvaardigheden sneller.

Maar ook volwassenen die niet (meer) zelf kunnen lezen genieten van verhalen die worden voorgelezen of verteld. 

Samenkomst

Tijdens de samenkomst op zondagochtend wordt iedere generatie aan het denken gezet over ontmoeting en zingeving.

Verborgen schatten

Kom luisteren en kijken naar de verhalen van de voorleesacteur van Bedtimestories.

    Aantal per pagina: