Informatie, advies en emotionele ondersteuning voor mantelzorgers

Als u als mantelzorger langdurig zorgt voor een familielid, vriend of buur vraagt dat veel van u. Uw verhaal kwijt kunnen of met iemand praten die met u meedenkt als u vragen heeft of een probleem niet zelf kunt oplossen kan helpen. Er zijn verschillende organisaties die een luisterend oor bieden en/of u kunnen helpen de juiste zorg en ondersteuning te vinden. 

Bij het Servicepunt XL kunt u terecht met al uw vragen over mantelzorg. U kunt er terecht voor informatie, advies en tips over het regelen van praktische hulp en ondersteuning.

Bent u de broer of zus van iemand met een beperking of een psychische aandoening? Dan is een brusjes- en brussengroep mogelijk iets voor u.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren.

De Luisterlijn Den Haag

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of een luisterend oor.

Dementheek Wijndaelercentrum

De Dementheek is een advies- en uitleencentrum , verstrekt informatie over dementie en biedt ondersteuning aan mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

Dementie.nl

Op de website Dementie.nl staat veel informatie over dementie. Ook krijgt u er handvatten en steun.

Den Haag Mantelzorg

Den Haag Mantelzorg wijst mantelzorgers de weg bij specifieke hulpvragen, biedt informatie over onder meer vervangende zorg en praktische hulp.

Forum Alzheimer Nederland

Op het forum van Alzheimer Nederland kunt u 24 uur per dag terecht voor informatie, tips en ervaringen van lotgenoten. Ook over dementie en het coronavirus.

M-Power

M-Power is een online platform voor mensen die werken en mantelzorger zijn.

MantelzorgNL

Mantelzorg is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of uit solidariteit of liefde.

Senioren Collectief Haaglanden

De cliëntondersteuners geven antwoord op vragen rond zorg, welzijn en inkomen. Ze helpen u ook bij uw administratie of belastingaangifte.

    Aantal per pagina: