Selecteer een pagina

Chat of bel met Veilig Thuis Haaglanden

U kunt gratis en anoniem chatten met een medewerker van Veilig Thuis Haaglanden, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt contact opnemen voor uzelf maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.  Onze chat is...

Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis Haaglanden is altijd...

Veilig Thuis

Iedereen die op wat voor manier dan ook met huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling te maken heeft, kan terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor zowel slachtoffers als plegers van huiselijk geweld, getuigen, betrokkenen en...

Bezorgdheid melden

Maakt u zich bezorgd over iemand uit uw omgeving? Bijvoorbeeld over vervuiling, schulden, eenzaamheid, problematische verzameldwang, sociaal isolement of huiselijk geweld? En wilt u voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? Vraag dan advies of meld de situatie bij...