Selecteer een pagina

Hulp bij geldproblemen

De afdeling Budget en Beheer Den Haag levert hulp aan alle cliënten die in behandeling zijn bij een van de afdelingen van Fivoor. Financiële problemen staan mensen (meestal) in de weg bij het herstellen van een psychiatrisch probleem, verslaving of bij...

Stabilum Financiële zorgverlening

Stabilum ondersteunt mensen in het beheren van hun persoonlijke financiën als zij dit niet (meer) zelf kunnen doen. Als u door ziekte, een beperking, ouderdom of andere omstandigheden niet meer in staat bent om zelfstandig te beslissen over financiële zaken...

Stichting CAV Den Haag

CAV helpt mensen die dat niet (meer) zelf kunnen, bij het regelen van hun financiële zaken. We doen samen met u of uw hulpverleners uw geldzaken en kunnen u ook helpen als u problematische schulden heeft. CAV biedt: ondersteuning thuis budgetbeheer ...