Selecteer een pagina

SGAN Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland is een patiëntenorganisatie, die werkt met vrijwilligers. SGAN wil de Nederlandse gezondheidszorg beter toegankelijk maken voor migranten. Dit doen wij door groeps- en individuele voorlichting aan de patiënten en...

Stichting Moeder en Dochter

Stichting Moeder en Dochter zet zich in voor het zelfstandiger maken van vrouwen. Dit gebeurt door verschillende activiteiten te organiseren voor en door vrouwen uit de Schilderswijk. Ook de al wat meer op leeftijd zijnde vrouwen en hun mantelzorgers zijn van...

Stichting Yasmin

Yasmin is een vrouwencentrum die alle (Haagse) vrouwen ondersteuning geeft op het gebied van veiligheid, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Yasmin is gevestigd op 2 locaties.  

H.T.I.B. Den Haag, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland

HTIB organiseert bijeenkomsten over integratie, mantelzorg, arbeidsmarkt, onderwijs, politiek en cultuur. HTIB Den Haag is niet etnisch of religieus gebonden maar richt zich op alle leden van de Turkse gemeenschap. HTIB is gevestigd in Morgenstond...

Vrouwenorganisatie Afimo

Afimo is een Surinaamse vrouwen organisatie in Centrum. Zij richt zich vooral op de vrouwen boven de 50. Zij maakt deel uit van het Surinaams netwerk in Nederland en bestaat reeds 42 jaar. Zij heeft haar domicilie in Den Haag en haar wortels liggen in de vroegere...