Selecteer een pagina

Maatje of buddy

Een maatje, buddy of mentor is een vrijwilliger die u een steuntje in de rug biedt. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld bij aanleren van nieuwe vaardigheden zoals het omgaan met geld of oefenen met Nederlands. Een luisterend oor bieden of helpen om een...

Haags Ontmoeten De Bron

Een plek in de kom van Loosduinen waaral jaren een gezellige samenkomst is vanbuurtgenoten en van mensen die een kijkjekomen nemen in de kringloopwinkel. Een plekvan ontmoeting, samen optrekken en goedegesprekken. Tijd voor een kopje koffie,spelletje en en twee keer...

Fietsen Alle Jaren Scheveningen

Veel ouderen kunnen zelf niet meer fietsen. Met Fietsen Alle Jaren Scheveningen kunt u er met een vrijwilliger op uit in een riksja. Lekker samen uitwaaien op de fiets, herinneringen delen en misschien een kopje koffie toe. Wilt u zelf een ritje maken of kent u iemand...

Haags Ontmoeten Schroeder Torenstraat

Ouderen kunnen terecht in de buurthuisruimte van de kringloopwinkel Schroedervan der Kolk aan de Torenstraat. Vanmaandag tot en met vrijdag is er gratis eenthemawandeling die met (digitale) routekaarten te volgen zijn. Langs de route krijgt uinformatie over...

Haags Ontmoeten Het Schakelpunt

Bij het Schakelpunt /Rijker leven zijn weheel benieuwd wat u graag doet en leren wegraag van de kennis en kunde van debezoekers en bedenken we met elkaar deactiviteiten die gedaan worden. Daarnaastzijn er diverse vaste activiteiten op hetSchakelpunt zoals een...