Selecteer een pagina

Marcuskerk

De Marcuskerk in Moerwijk behoort tot de Protestantse Kerk in Den Haag en is één van de plekken in de wijkgemeente De Drieklank waar christenen samenkomen. De predikant is Jantine Veenhof. De wijkgemeente strekt zich uit van de grens met Rijswijk tot aan...

Johanniter Nederland

Johanniter Nederland is een stichting. Wij werken mét mensen vóór mensen. Onze 4000 vrijwilligers zetten zich in voor diegenen die door ziekte, ouderdom, een beperking of sociaal isolement minder vanzelfsprekend kunnen meedoen in de...

Oecumenisch Aandachtscentrum

Het Aandachtscentrum is een huis van ontmoeting en een plek om even op adem te komen en een luisterend oor te vinden. Er is een leestafel, een legpuzzeltafel en u kunt er een spelletje doen. Dinsdag en donderdag is er om 12.30 uur een kort gebedsmoment. Er is plaats...

De Rank Stichting Zout der Aarde

Stichting Zout der Aarde Den Haag is een buurtkerk in de Molenwijk in Laak voor alle mensen van welke komaf of achtergrond dan ook. Zout der aarde helpt ouderen, zwakkeren in de samenleving, daklozen en verslaafden door ze dagelijks voedsel, hulp en geborgenheid te...

Buurt- en Lukaskerk

Diaconaal werker Esther Israel ontmoet en ondersteunt mensen in de Schilderswijk en organiseert samen met vrijwilligers activiteiten. Op maandag, dinsdag en woensdag is er iemand aanwezig. Op donderdagochtend kunt u op afspraak terecht.